Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

olcaa
12:57
6270 eccf
Reposted fromfoods foods viascorpix scorpix
olcaa
12:54

"Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.''

— Izabela Sowa

January 10 2015

olcaa
15:49
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ja w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Żulczyk
olcaa
15:43
Ja to bym chciała przeżyć taką miłość, ale taką bezgraniczną, taką do końca. Żeby cały świat zniknął, żeby nic się nie liczyło, tylko ten jeden człowiek. Całe moje życie dotąd jest pełne właśnie zupełnie przeciwnych doświadczeń, że ludzie są wymienialni, że w gruncie rzeczy wszystko jedno z kim jesteśmy.Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— Jerzy Sosnowski, "Apokryf Agłai"
Reposted fromAnarriel Anarriel viaarrependimento arrependimento
olcaa
15:43
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
olcaa
15:40
Tonę snów, milion słów, dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— Pezet
olcaa
15:39
3321 1347
Reposted frommgkmghm mgkmghm viadziubkowa dziubkowa
olcaa
15:39
olcaa
15:37

December 27 2014

olcaa
21:08
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaarrependimento arrependimento
olcaa
21:07
0215 fec2 500
Reposted fromkotowate kotowate viaarrependimento arrependimento
olcaa
21:07
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viaszukajacsiebie szukajacsiebie
olcaa
21:06
6622 ff0c
Reposted fromCsengee Csengee viafatu fatu
olcaa
21:06
7913 7b2a
olcaa
21:05
0594 5538 500
Reposted fromyumikotm yumikotm viaarrependimento arrependimento
olcaa
21:05
5223 4472
- przydział -
Zukav Gary, Francis Linda - "Serce duszy. Świadomość emocjonalna."
Reposted fromstonerr stonerr viaarrependimento arrependimento
olcaa
21:04
4237 6e3f
Reposted fromaletodelio aletodelio viafatu fatu
olcaa
21:03
9681 c519
Reposted fromkoprobo koprobo viaarrependimento arrependimento
olcaa
21:02
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
olcaa
21:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...